ASSEMBLEA

ASSEMBLEA

El Cerdanyola FC celebra l’Assemblea General de Socis i Sòcies el dijous 7 d’octubre e 2021.

Enguany, però, com a fet extraordinari, el club celebrarà dues assemblees el mateix dia. Una, la que es va haver d’ajornar l’any 2020 a causa de la covid-19. L’altra, l’assemblea 2021.

Així doncs, els socis i sòcies (que tinguin al corrent el pagament del seu carnet per a cadascuna de les temporades implicades), podran acudir a la Sala de Formació del Parc Esportiu Municipal Guiera (Avinguda de Guiera, 6 08290 Cerdanyola del Vallès)

ASSEMBLEA 2019/2020

A les 18 hores, i en segona convocatòria a les 18.30 hores en el mateix lloc.

Ordre del dia:

 • Al·locució del President
 • Àrea econòmica
  Informe d’exercici 2019/2020
  Aprovació del balanç, compte de resultats, liquidació del Pressupost a 30 de juny de 2020
  Aprovació, si s’escau,del Pressupost per a l’exercici econòmic 2020/2021
 • Àrea Esportiva
  Informe Temporada 2019/2020
 • Àrea Social
  Informe Temporada 2019/2020
 • Precs i preguntes

ASSEMBLEA 2020/2021

A la sala de formació del Parc Esportiu Municipal Guiera (Avinguda de Guiera, 6 08290 Cerdanyola del Vallès) a les 19 hores, i en segona convocatòria a les 19.30 hores.

Ordre del dia:

 • Al·locució del President
 • Àrea econòmica
  Informe d’exercici 2020/2021
  Aprovació del balanç, compte de resultats, liquidació del Pressupost a 30 de juny de 2021
  Aprovació, si s’escau, del Pressupost per a l’exercici econòmic 2021/2022
 • Àrea Esportiva
  Informe Temporada 2020/2021
 • Àrea Social
  Informe Temporada 2020/2021
  Modificació i càrrecs vigents Junta Directiva
  Aprovació, si s’escau, de la modificació estatutària de l’article 8 del capítol tercer
  Aprovació, si s’escau, de la modificació estatutària de l’article 12 del capítol tercer
 • Precs i preguntes