Escola de futbol UAB

Escola de futbol UAB

LA VESSANT MÉS FORMATIVA DEL FUTBOL

L’escola de Futbol Cerdanyola Futbol Club – UAB és  una escola alternativa dintre del món de l’esport del futbol. Parlem de fer real que un grup de professionals de l’àmbit esportiu faci als infants gaudir de l’esport més comú i practicat a la nostra societat: “el futbol”. A més, formant-los com a persones de manera íntegra i adequada als valors socials i culturals del nostre entorn.

En moltes ocasions ens trobem als camps de futbol actituds, comportaments i accions que ens agradaria que no estiguessin presents. Des d’un punt de vista docent creiem que una via de solució és una formació en valors adequada (el respecte, l’esportivitat, el companyerisme…). Aquesta construirà una sòlida base de comportament dins dels camps de futbol, fomentant un ambient més idoni per la pràctica de l’esport base.
D’altra banda, l’infant tindrà un marc idoni per al seu procés de maduració i creixement, tant a nivell físic com cognitiu, ja que s’adquireixen i es milloren les capacitats i habilitats motrius més bàsiques, a més d’aprendre a nivell bàsic continguts específics del futbol: elements tècnics i tàctics.

EL CONCEPTE
L’escola de Futbol Cerdanyola-UAB es defineix com:
 • Una escola totalment formativa i educativa.
 • Una entitat oberta a tots els nens/es de 6 a 12 anys de Cerdanyola.
 • Un centre de formació esportiva adaptada a les necessitats i característiques del nen/a.
 • Una escola on l’infant és el centre del procés d’ensenyament i d’aprenentatge.
 • Un centre de promoció esportiva al futbol base Cerdanyola.

ELS OBJECTIUS
A l’hora de definir els objectius de l’escola s’han de tenir presents els àmbits en els quals es desenvolupa la tasca formativa, en el cas de l’escola de futbol Cerdanyola:
 • Afavorir la formació integral del nen/a.
 • Proporcionar diferents experiències motrius, adquirint certes habilitats motrius bàsiques i capacitats físiques de base.
 • Adequar el procés d’aprenentatge a les característiques i nivell inicial de l’infant.
 • Promoure la participació i la igualtat entre els infants.
 • Fomentar un ambient lúdic i motivant per la pràctica del futbol.
 • Promocionar els nens/es de l’escola per la seva possible inclusió en la competició del futbol base.
 • Promoure la participació de les famílies en les activitats de l’escola.

QUÈ I COM ES TREBALLA A L’ESCOLA
Per tal d’assolir els objectius proposats en l’anterior punt, d’una banda, cal estructurar uns continguts específics de treball dins del món de l’esport del futbol i, d’altra banda, definir un funcionament adequat a la definició i característiques de l’escola.