INSCRIPCIONS

INSCRIPCIONS

Ja en marxa les inscripcions per la temporada 2022/2023 del Cerdanyola FC

 

El Cerdanyola Futbol Club obre el període d’inscripcions per a la propera temporada, que es podrà fer de forma presencial o telemàtica per evitar desplaçaments!!

Aprofitem per recordar que aquells jugadors i jugadores que facin la inscripció́ abans del 31 de juliol tindran la plaça assegurada dins d’un dels nostres equips.

A continuació́ exposem informació́ d’interès que considerem heu de conèixer per tal de fer el procediment de la manera més ràpida:

El full d’inscripció́ el trobareu sota, així́ com les quotes i opcions de pagament: pagament únic (total) o pagament prorratejat.

La documentació́ necessària per a fer la inscripció́ i que caldrà portar a les oficines de Bòbila-Pinetons en el moment de fer la inscripció és la següent:

– Inscripció́ emplenada totalment
– Fotocòpia DNI o equivalent (si ja ha jugat l’anterior temporada al Cerdanyola FC no cal enviar-lo de nou, només cal fer-ho si està caducat o si no s’havia presentat encara perquè̀ el jugador/a només tenia llibre de família).
– En cas de no haver estat mai a la Federació́ Catalana de Futbol: DNI o equivalent del/la representant legal
– En cas de domiciliació́ bancària, adjuntar certificat de titularitat actualitzat.
– El segon germà̀ o germana seguirà̀ gaudint del descompte en l’última quota, sempre aplicat en aquella de menor import. En el moment de la inscripció s’haurà de comunicar a la persona de secretaria.

En cas de necessitar l’equipament esportiu, per a noves incorporacions o perquè calgui la seva renovació, s’ha d’adquirir a la botiga Benito Sports del centre comercial Eroski de Sant Cugat demanant cita prèvia a https://houseofctacks.com

Les inscripcions es poden realitzar de dues maneres diferents:

TELEMÀTICA: S’haurà d’enviar tota la documentació sol·licitada, junt al full d’inscripció omplert en la seva totalitat a l’adreça electrònica inscripcion@cfc.cat. El pagament s’haurà de fer per transferència bancària o ingrés de l’import de la inscripció́ o la totalitat del pagament, segons la modalitat que s’esculli, al següent número de compte: ES04 0081 0002 4500 0215 2618. En aquesta transferència ha de constar, sobretot i molt important, el NOM I COGNOMS DEL JUGADOR/A I L’ANY DE NAIXEMENT, així́ com si és futbol femení́, futbol sala o futbol base. El justificant de la transferència s’haurà d’adjuntar amb la resta de documentació per poder formalitzar la inscripció, del contrari el jugador no es podrà donar d’alta fins rebre el justificant.

PRESENCIAL: A les oficines de Bòbila- Pinetons, portant la documentació sol·licitada i el full d’inscripció omplert per evitar aglomeracions. En aquest cas, el pagament es podrà̀ fer en efectiu o en targeta.

 

FULL INCRIPCIÓ 22-23 (Base)