L’Assemblea General serà el 20 d’octubre

El club convoca el dia 20 d’octubre de 2022 l’Assemblea General Ordinària, a la sala polivalent del Parc Esportiu Municipal Guiera (Avinguda de Guiera, 6 08290 Cerdanyola del Vallès) a les 19.00 hores, i en segona convocatòria a les 19.30 hores en el mateix lloc.

L’ordre del dia serà:

1- Al·locució del President

2- Àrea econòmica

      2.1-Informe d’exercici 2021/2022

      2.2-Aprovació del balanç, compte de resultats, liquidació del Pressupost a 30 de juny de 2022

      2.3-Aprovació, si s’escau, del Pressupost per a l’exercici econòmic 2022/2023

3- Àrea Esportiva

      3.1-Informe Temporada 2021/202Àrea Social

      3.2-Informe Temporada 2021/2022

  4- Modificació i càrrecs vigents Junta Directiva

  5- Precs i preguntes

Per participar, cal estar al corrent de pagament del carnet de soci de la temporada 2022-2023.