El CFC convoca l’Assemblea General Ordinària


El dia 8 d’abril de 2021 se celebrarà l’Assemblea General Ordinària.

L’Assemblea General Ordinària del Cerdanyola del Vallès Futbol Club se celebrarà el proper dia 8 d’abril de 2021 a la sala de formació del Parc Esportiu Municipal Guiera (Avinguda de Guiera, 6 08290 Cerdanyola del Vallès) a les 19.30 hores, i en segona convocatòria a les 20.00 hores en el mateix lloc amb el següent

Ordre del dia:

1.- Al·locució del President

2.- Àrea econòmica

Informe d’exercici 2019/2020
Aprovació del balanç, compte de resultats, liquidació del Pressupost a 30 de juny de 2020
Aprovació del Pressupost per a l’exercici econòmic 2020/2021

3.- Àrea Esportiva

Informe Temporada 2019/202

4.- Àrea Social

Informe Temporada 2019/2020
Aprovació de la modificació estatutària de l’article 12 del capítol tercer

5.-  Precs i preguntes

Per poder assistir serà indispensable estar al corrent de pagament del carnet de soci de la temporada 2020-2021 i per participar amb dret a vot en la mateixa, tenir un any d’antiguitat com a soci ordinari.