Celebrada l’Assemblea Ordinària del Club

L’Assemblea general ordinària de sòcies i socis 2019 del Cerdanyola Vallès Futbol Club, celebrada el dijous 10 d’octubre de 2019 a la sala de formació  del Parc Esportiu Municipal Guiera (Avinguda de Guiera, 6, 08290 de  Cerdanyola del Vallès), amb primera convocatòria a les 19.30 h i segona convocatòria a les 20 h, va presentar el següent ordre del dia:

1. Al·locució del President

2. Àrea econòmica

2.1. Informe d’exercici 2018/2019

2.2. Aprovació del balanç, compte de resultats, liquidació del Pressupost a 30 de juny de 2019

2.3. Aprovació del Pressupost per a l’exercici econòmic 2019/2020

3. Àrea Esportiva

3.1.  Informe Temporada 2018/2019

4. Àrea Social

4.1. Informe Temporada 2018/2019

5. Àrea de comunicació

5.1. Informe Temporada 2018/2019

6.  Precs i preguntes

Tots els punts amb votació per part dels socis i sòcies assistents, que van ésser 15, van ser aprovats per unanimitat. En aquest sentit, es va aprovar el balanç de situació i compte de resultats de l’exercici 2018/2019, així com el nou pressupost per a l’exercici econòmic 2019/2020.

Es van repassar els informes de la temporada 2018/2019 en les àrees esportiva, social i de comunicació.

L’Assemblea es va desenvolupar amb total normalitat. No hi va haver cap prec ni pregunta per part del socis assistents.