Procés electoral de la convocatòria d’eleccions a Junta Directiva

09 maig, 2017 / Notícies

Ahir, dilluns 8 de maig de 2017, es van convocar les eleccions anticipades a la Junta Directiva del Cerdanyola Futbol Club.

Aquest dimarts 9 de maig, s’ha conformat la Junta Electoral i s’inicia el procés electoral sota les següents característiques:

CONVOCATÒRIA ELECTORAL – CERDANYOLA FUTBOL CLUB

El Cerdanyola del Vallès Futbol Club convoca eleccions a la seva Junta Directiva:

Per ser elector cal (article 32):

 • Ser major d’edat.
 • No estar incapacitat judicialment.
 • Ser soci a corrent de pagament en el moment de la convocatòria.
 • No tenir suspesa la condició de soci en el moment de convocar-se les eleccions.
 • Estar inclòs al Cens Electoral.

Podran ser elegibles aquelles persones que (article 33):

 • Siguin major d’edat.
 • No estiguin incapacitades judicialment.
 • Tinguin una antiguitat mínima com a soci d’un any al moment de convocar-se les eleccions i no tinguin suspesa la condició de soci en el mateix moment.
 • No haver estat sancionat disciplinàriament pel Club, per falta molt greu, dins dels cinc anys anteriors a la convocatòria.
 • Haver presentat la dimissió i cessat en el càrrec abans d’iniciar-se la Fase V del procés electoral (presentació de candidatures), si l’aspirant a candidat fos membre de la Junta Directiva que hagi convocat les eleccions.
 • Haver estat proclamat per la Junta Electoral.
 • Tenir el suport, mitjançant signatures, d’un 10% dels socis.

– El nombre de candidats dependrà de cada candidatura, entre un mínim de 5 i un màxim de 21, tal i com fixa l’article 25 dels Estatuts.

– El termini d’exposició i reclamació del cens serà entre l’11 i el 17 de maig. El soci o sòcia que vulgui consultar el cens, el tindrà disponible dins aquestes dates a les oficines de Bòbila-Pinetons de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00h i de 17.30 a 20.30 h. Per a realitzar una reclamació, caldrà entregar un escrit dirigit a la Junta Electoral i lliurat a les pròpies oficines del club. Del 18 al 21 de maig, la Junta Electora validarà les reclamacions i el cens definitiu.

– El termini per presentar candidatures serà entre el 22 i el 30 de maig i es farà presentant tota la documentació requerida, segons marca l’article 39.2 dels Estatus, mitjançant un escrit a la Junta Electoral i lliurat a les oficines del club.

– Del 31 de maig al 2 de juny serà el termini de revisió i proclamació de candidatures.

– En cas d’haver-hi diverses candidatures, la campanya electoral serà del 3 al 9 de juny de 2017.

– El dia de les eleccions serà l’11 de juny, a les instal·lacions municipals de Bòbila-Pinetons, de les 10 del matí a les 14h de la tarda. El dia anterior, 10 de juny, serà el dia de reflexió.

– El dia de les eleccions, per a poder accedir al vot, els electors s’hauran d’acreditar mostrant el seu carnet de soci de l’entitat i document oficial (DNI, passaport o carnet de conduir).